Thứ bảy, 2/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 1825

Thông báo về lịch tập trung học sinh khối 9

- Thứ hai(4/5/2020) giờ tập trung(chung): Từ 7g00 đến 8g30. 

- Thứ ba(5/5/2020) học sinh đi học theo thời khóa biểu (Mỗi lớp học sẽ chia đôi danh sách lớp thành 2 lớp A và B)

   + Lớp 9A1-A, 9A2-A, 9A3-A, 9A4-A: học buổi sáng thứ 2, 4, 6

   + Lớp 9A1-B, 9A2-B, 9A3-B, 9A4-B: học buổi sáng thứ 3, 5, 7

   + Thời gian buổi học: Từ 7g00 đến 11g15.

   + Danh sách chia học sinh các lớp 9

 

- Thời khóa biểu lớp 9 tuần từ 04/5/2020 đến 09/5/2020

- Một số thay đổi về thời gian khảo sát lớp 9 (ngày 05-06/5/2020)

  + Ca 1: Thứ 3(05/5/2020) từ 7g30 đến 9g00 lớp khảo sát 9A1-B, 9A2-B

  + Ca 2: Thứ 3(05/5/2020) từ 9g00 đến 10g30 lớp khảo sát 9A3-B, 9A4-B

  + Ca 3: Thứ 4(06/5/2020) từ 7g30 đến 9g00 lớp khảo sát 9A1-A, 9A2-A

  + Ca 4: Thứ 4(06/5/2020) từ 9g00 đến 10g30 lớp khảo sát 9A3-A, 9A4-A

 

- Một số lưu ý chung khi các em học sinh đi học trở lại

 

 

Tin cùng chuyên mục

86