Thứ hai, 4/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 5541

Thông báo về lịch tập trung học sinh khối 6, 7, 8

- Thứ sáu(8/5/2020): Học sinh tập trung theo lịch của nhà trường, mỗi khối sẽ tập trung theo khung giờ chung. Để đảm bảo giãn cách 1m giữa các em hs, mỗi lớp sẽ chia thành  2 lớp A, B vào 2 phòng học khác nhau hoặc học tại 1 số phòng chức năng của nhà trường. Học sinh mang theo tập và bút để ghi nhận lại các thông báo của thầy(cô) GVCN. Sơ đồ chia phòng học cho các lớp bên dưới, học sinh nếu không biết vị trí phòng có thể nhớ số phòng khi vào trường thầy(cô) sẽ đo thân nhiệt và hướng dẫn vị trí phòng cho các em.

   + Khối 7: Buổi sáng từ 7g00 đến 8g30

      . Sơ đồ chia phòng khối 7 ngày 8/5/2020

 

   + Khối 6, 8: Buổi chiều từ 13g00 đến 14g30

      . Sơ đồ chia phòng khối 6, 8 ngày 8/5/2020


- Thứ hai(11/5/2020) học sinh đi học theo thời khóa biểu (Mỗi lớp học chia đôi danh sách lớp thành 2 lớp A và B, học tại phòng học của lớp)

   + Khối 7: Sáng

     . Các lớp A: học buổi sáng 2, 4, 6

     . Các lớp B: học buổi sáng 3, 5, 7

     . Thời gian bắt đầu buổi học: 7g00 

     . Thời gian kết thúc buổi học11g05 

   + Khối 6, 8: Chiều

     . Các lớp A: học buổi chiều 2, 4, 6

     . Các lớp B: học buổi chiều 3, 5, 7

     . Thời gian bắt đầu buổi học13g00 

     . Thời gian kết thúc buổi học: 17g05(khối 6) và 17g15(khối 8)

 

- Danh sách chia học sinh các lớpKhối 6 

________________

  

 Khối 7 

________________

 

Khối 8 

 

Một số lưu ý chung khi các em học sinh đi học trở lại

 

 

Tin cùng chuyên mục

86