Thứ hai, 31/5/2021, 18:5
Lượt đọc: 781

TKB Tuyển sinh 10 2020 - 2021 (Số 2) Áp dụng từ ngày 01/06/2021

Thời khóa biểu Tuyển sinh 10 Năm học 2020 - 2021 (Số 2) ,Học sinh học trực tuyến vào các buổi sáng(bắt đầu từ tiết 2), buổi chiều các em tự học ở nhà. Áp dụng từ thứ 3 (01/6/2021).

 - Tiết 2: 8g00 - 8g45

 - Tiết 3: 8g45 - 9g30

 - Giải lao: 9g30 - 10g00

 - Tiết 4: 10g00 - 10g45

 

Khối 9 

 

 

Tin cùng chuyên mục

86