Thứ hai, 11/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 1522

TKB HK2 (Áp dụng từ 12/05 đến 15/05/2020) 2019 - 2020

TKB Số 4 - HK2, Áp dụng từ thứ 3(12/05/2020) đến thứ 6(15/05/2020). Các lớp học không phân lớp. Thứ 7 (16/05/2020) học sinh được nghỉ

- Khối 7, 9: Học buổi sáng

  + Giờ học khối 7: từ 7g00 đến 11g05

  + Giờ học khối 9: từ 7g00 đến 11g15

 

- Khối 6, 8: Học buổi chiều

  + Giờ học khối 6: từ 13g00 đến 17g05

  + Giờ học khối 8: từ 13g00 đến 17g15

 

Khối 6 - Học buổi chiều

________________

 

 Khối 7 - Học buổi sáng

________________

Khối 8 - Học buổi chiều

________________

Khối 9  - Học buổi sáng

 

 

Tin cùng chuyên mục

87