Thứ bảy, 16/1/2021, 11:14
Lượt đọc: 2963

TKB HK2 2020 - 2021 (Số 2) Áp dụng từ ngày 18/01/2021

Thời khóa biểu HK2 Năm học 2020 - 2021 (Số 2) , Áp dụng từ thứ 2 (18/01/2021). Giờ học: Sáng 7h15 - 10h45, Chiều 13h30 - 16h15[17h].

 

 

Khối 6 

________________

 

 Khối 7 

________________

Khối 8 

________________

Khối 9 

 

 

Tin cùng chuyên mục

87