Thứ sáu, 17/9/2021, 14:56
Lượt đọc: 7007

TKB HK1 2021 - 2022 (Số 2) Áp dụng từ ngày 20/9/2021

Thời khóa biểu HK1 Năm học 2021 - 2022 (Số 2) , Áp dụng từ thứ 2 (20/9/2021). Giờ học trực tuyến: Sáng 7h15 - 11g00.

- Giờ học buổi sáng

 

- Thời khóa biểu các khối lớp

  Khối 6 

________________

 

 Khối 7 

________________

 

Khối 8 

________________

 

Khối 9 

 

- Mã phòng học Google Meet các lớp

STT Lớp GVCN Phòng học Google Meet
1 6A1 Lê Thị Thanh Hà https://meet.google.com/abn-xgdf-sww
2 6A2 Bùi Thị Lan Anh https://meet.google.com/vvh-zyyo-jwk
3 6A3 Trần Thị Như Phấn https://meet.google.com/odq-nmqm-zys
4 6A4 Nguyễn Diệu Thúy https://meet.google.com/gxi-kixt-sgb
5 6A5 Đinh Thị Ngọc Dư https://meet.google.com/nke-ukis-zxh
6 6A6 Phạm Thị Nguyệt https://meet.google.com/zbp-ksjv-gvy
7 6A7 Trương Lê Bửu Ngọc https://meet.google.com/wsd-moji-qns
8 6A8 Đào Quỳnh Trân https://meet.google.com/nsw-otyp-swv
9 6A9 Chềnh Lỷ Nàm https://meet.google.com/jch-ojau-yvv
10 6A10 Nguyễn Thị Diễm https://meet.google.com/bts-cbjr-ynh
11 7A1 Trần Thị Huy https://meet.google.com/kjb-abja-yij
12 7A2 Nguyễn Lê Ngọc Bích https://meet.google.com/dkx-zxzw-ydt
13 7A3 Bùi Thị Thiên Nga https://meet.google.com/urr-vbpb-tnm
14 7A4 Vũ Thị Thanh Huyền https://meet.google.com/ivo-xfpm-puw
15 7A5 Phan Thị Ngọc Trang https://meet.google.com/vrp-jqhg-bwe
16 7A6 Huỳnh Thị Thu Ngân https://meet.google.com/doe-ozoh-zca
17 7A7 Trịnh Đông Thảo https://meet.google.com/rkt-xkeo-nmx
18 7A8 Tống Thị Mai https://meet.google.com/aog-wien-rfx
19 7A9 Bùi Thị Tường Vi https://meet.google.com/xue-bwgc-zai
20 7A10 Lê Thị Dung https://meet.google.com/ywd-syjs-paz
21 7A11 Lê Thị Kiều Oanh https://meet.google.com/ofx-umhn-oux
22 7A12 Trần Đình Cẩn https://meet.google.com/bah-qqur-rvx
23 7A13 Lê Thị Thu https://meet.google.com/zfw-yijd-sty
24 8A1 Nguyễn Thị Thúy Vân https://meet.google.com/iuw-kfme-kxd
25 8A2 Huỳnh Khoa Danh https://meet.google.com/tty-dnbq-qew
26 8A3 Dương Cẩm Thu https://meet.google.com/ztw-csuj-vxh
27 8A4 Lê Thị Huyền https://meet.google.com/rrj-yqqh-qsh
28 8A5 Lưu Ngọc Hạnh https://meet.google.com/xgj-ydzt-bjz
29 8A6 Đinh Thị Luận https://meet.google.com/grp-mpyj-xej
30 8A7 Lê Thị Phục An https://meet.google.com/gdy-qtpo-qgu
31 8A8 Nguyễn Thị Việt Hà https://meet.google.com/wzp-aztt-imb
32 8A9 Lưu Thị Huyền Trân https://meet.google.com/fea-trnw-ufe
33 8A10 Võ Lê Như Ý https://meet.google.com/yxz-ugcg-erk
34 8A11 Nguyễn Thị Ngọc Anh https://meet.google.com/bjy-azbr-wfv
35 8A12 Trần Thị Kim Chi https://meet.google.com/ubj-riyd-hkx
36 8A13 Nguyễn Thị Minh Ngọc https://meet.google.com/ehu-kvtu-agp
37 9A1 Lê Kim Ngân https://meet.google.com/wro-fpha-mhq
38 9A2 Nguyễn Thị Kim Lan https://meet.google.com/xjx-zkqv-oiq
39 9A3 Bùi Thị Kim Hoa https://meet.google.com/oxe-zxki-bez
40 9A4 Lê Thị Thu Thắm https://meet.google.com/akd-ayif-unv
41 9A5 Nguyễn Xuân Thành https://meet.google.com/iis-emnc-itr
42 9A6 Lê Thị Mỹ Hoa https://meet.google.com/ucf-fjws-aja
43 9A7 Trần Thị Hiếu Hiền https://meet.google.com/jjo-eoom-nyq
44 9A8 Lê Hoàng Minh Châu https://meet.google.com/qab-ayvr-sax
45 9A9 Vũ Pham Tâm https://meet.google.com/njr-cxjc-ugr
46 9A10 Nguyễn Anh Huy https://meet.google.com/kny-syrx-wvv
47 9A11 Hồ Thanh Phước https://meet.google.com/daa-fsop-xcp
 

Tin cùng chuyên mục

87