Thứ bảy, 12/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 3004

TKB HK1 2020 - 2021 (Số 2) Áp dụng từ ngày 14/9/2020

TKB HK1 Năm học 2020 - 2021 (Số 2) , Áp dụng từ thứ 2 (14/9/2020). Giờ học: Sáng 7h15 - 10h45, Chiều 13h30 - 16h15[17h]

 

 

Khối 6 

________________

 

 Khối 7 

________________

Khối 8 

________________

Khối 9 

 

 

Tin cùng chuyên mục

87