Thứ sáu, 6/8/2021, 13:10
Lượt đọc: 791

Thời khóa biểu ôn tập kiểm tra lại năm học 2020 - 2021

Các em học sinh kiểm tra lại các lớp năm học 2020 - 2021 theo dõi thời khóa biểu để tham gia ôn tập trực tuyến với thầy (cô) giáo viên bộ môn. Thầy (cô) giáo viên chủ nhiệm sẽ cung cấp cho PHHS mã phòng, đường dẫn phòng ôn tập 30p trước khi bắt đầu buổi học.

- Để buổi ôn tập đạt hiệu quả các em học sinh nên sử dụng Laptop hoặc điện thoại để vào phòng học trực tuyến (không sử dụng máy tính để bàn).

 

 

Tin cùng chuyên mục

86