Cổng thông tin điện tử trường Trung Học Cơ Sở Điện Biên
Thứ ba, 14/12/2021, 20:33
Lượt đọc: 576

Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường”

Học sinh thi trực tuyến (online), truy cập cổng thông tin điện tử Hội thi “Trường học xanh – Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bênh COVID-19” năm học 2021 – 2022 với tên miền “http://truonghocxanh.com” để tham gia thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm với tổng điểm là 100 điểm.

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

ĐIỆN BIÊN

 


Số: /KH-ĐB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 


Bình Thạnh, ngày 08 tháng 12 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tham gia Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường”

Năm học 2021 – 2022

 

 


Căn cứ Kế hoạch số 1235/KH-SGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 2548/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Công tác chính trị tư tưởng năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch số 3443/KH-SGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường” năm học 2021 – 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-GDĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh xây dựng kế hoạch tham gia Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường” năm học 2021-2022,

Trường THCS Điện Biên xây dựng kế hoạch tham gia Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường” năm học 2021-2022 như sau:

       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

       1. Mục đích

              - Đẩy mạnh giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường cho học sinh trong các cơ sở giáo dục.

              - Đa dạng hóa hình thức và nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo quận, đáp ứng các yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới cho toàn thể nhà giáo và người học.

              - Tổ chức nhiều hình thức đa dạng, tạo sân chơi bổ ích, thiết thực tại trường và ngoài trường cho tất cả học sinh tìm hiểu pháp luật, góp phần đảm bảo an toàn trường học trên địa bàn quận.

       2. Yêu cầu

              - Công tác bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ, thống nhất trong hệ thống các trường học, đảm bảo các yêu cầu, chỉ tiêu chung về bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2030; phát huy, nhân rộng những sáng kiến, giải pháp hiệu quả về bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục.

              - Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường trong trường học trên toàn địa bàn quận theo yêu cầu chung của thành phố.

              - Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường  trực tiếp và trực tuyến thông phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 đến từng đối tượng của hội thi.

       II. CHỦ ĐỀ, ĐỐI TƯỢNG           

       1. Chủ đề: “Môi trường học tập sạch đẹp – An toàn phòng chống dịch COVID-19

       2. Nội dung trọng tâm

            - Giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác ra đường và kênh rạch;

            - Hạn chế tiếng ồn và tuân thủ các quy định về tiếng ồn trong khu dân cư;

            - Hạn chế, tiến tới không sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần;

            - Trồng và bảo vệ cây xanh, phát triển mảng xanh;

            - Tiêu dùng bền vững và lối sống thân thiện với môi trường;

            - Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.

       3. Đối tượng: tất cả học sinh của trường THCS Điện Biên – thuộc Bảng A của Hội thi.

       III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC - NỘI DUNG THI

       1. Thời gian: từ ngày 06 tháng 12 năm 2021 đến ngày 20 tháng 12 năm 2021.

       2. Hình thức

            - Thi trực tuyến trên trang điện tử: http://truonghocxanh.com

            - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm liên qua đến:

+ Phòng chống dịch COVID-19 trong trường học.

+ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.

+ Môi trường Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường” và các quy định về môi trường.

            - Học sinh thi trực tuyến (online), truy cập cổng thông tin điện tử Hội thi “Trường học xanh – Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bênh COVID-19” năm học 2021 – 2022 với tên miền “http://truonghocxanh.com” để tham gia thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm với tổng điểm là 100 điểm.

            - Thiết bị: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet.

            - Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 tài khoản dự thi.

            - Thí sinh hoàn thành thông tin đăng ký như sau:

+ Điền thông tin đăng nhập: tên tài khoản, mật khẩu, email (nếu có)

+ Chọn Bảng thi: A

+ Điền thông tin cá nhân theo yêu cầu cuộc thi:

Họ và tên (*): Tiếng Việt, có dấu;

Ngày, tháng, năm sinh (*): Theo Giấy khai sinh, CMND,  TCCCD;

Trường (*): Ghi đầy đủ tên trường đang theo học;

Lớp (*): Ghi đầy đủ tên lớp đang theo học;

Quận/huyện (*): Ghi theo địa chỉ trường đang theo học;

Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân (nếu có);

Số điện thoại liên lạc (của bản thân/cha/mẹ/thầy/cô thí sinh) (*).

* Lưu ý: Các thông tin đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc điền. Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban tổ chức (BTC) cuộc thi xét và trao giải. BTC hội thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có trên 01 tài khoản hoặc có bất kỳ trường hợp thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

       III. GIẢI THƯỞNG CẤP SỞ

       1. Trường có thí sinh tham gia nhiều nhất

            - Bảng A: 03 giải (giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo + hai triệu đồng) dành cho 03 trường THCS có số lượng học sinh tham gia nhiều nhất.

       2. Cá nhân

  • Bảng A: 10 giải (giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo + hai triệu đồng) dành cho học sinh THCS đạt điểm cao nhất và thời gian làm bài nhanh nhất.

       3. Thời gian công bố và trao giải thưởng

            - Thời gian công bố giải thưởng: ngày 24 tháng 12 năm 2021.

            - Thời gian tổ chức trao giải: dự kiến tháng 3/2021 (chung đợt công bố và trao giải “Trường học xanh”), sẽ có thông báo cụ thể trong thông báo công bố giải thưởng.

IV. GIẢI THƯỞNG CẤP TRƯỜNG

  1. Lớp có thí sinh tham gia nhiều nhất

    + 4 giải (mỗi khối chọn 1 lớp có số lượng học sinh tham gia nhiều nhất)

  2. Cá nhân

    + 4 giải (mỗi khối lớp chọn 1 học sinh có điểm cao nhất và thời gian làm bài nhanh nhất).

  3. Thời gian trao giải, giải thưởng

- Tháng 03/2022.

- Giấy khen của trường.

- Mỗi giải nhận một phần quà trị giá 100.000đ.

Hiệu trưởng đề nghị các giáo viên dạy môn Sinh học phối hợp với tổng phụ trách, giáo viên chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm triển khai kịp thời, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tham gia./.

 

Nơi nhận:

- PHT, tổ chuyên môn;

- CLB Sinh, TPT, chi đoàn;

- 47 GVCN;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Thị Thủy


Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164