Thứ bảy, 15/5/2021, 7:27
Lượt đọc: 1348

Hướng dẫn học sinh khối 7 thực hiện khảo sát năm học 2020 - 2021

Thực hiện kế hoạch Khảo sát học sinh khối 7 của trường THCS Điện Biên

A. Đối tượng, nội dung và hình thức khảo sát

 - Đối tượng: học sinh lớp 7

 - Nội dung: kiến thức và năng lực vận dụng thực tiễn của học sinh lớp 7

 - Hình thức:

     + Mỗi học sinh lớp 7 làm 01 bài trắc nghiệm khách quan gồm 60 câu trong thời gian 60 phút.
+ Học sinh thực hiện bài khảo sát trực tuyến tại nhà (qua máy tính hoặc ứng dụng trên điện thoại thông minh).
+ Học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên trang chuyển trường(trang lớp học trực tuyến) (PH, HS có thể liên hệ với GVCN để được cấp lại tài khoản)

    + Địa chỉ trang khảo sát: https://lms.hcm.edu.vn

 

B. Thời gian khảo sát

  - Thứ Hai ngày 17/5/2021: học sinh thực hiện bài khảo sát mẫu
  - Từ thứ Ba ngày 18/5/2021 đến thứ Sáu ngày 21/5/2021: học sinh thực hiện bài khảo sát tại nhà.

 

C. Hướng dẫn học sinh tham gia khảo sát

  - Truy cập địa chỉ trang khảo sát: https://lms.hcm.edu.vn. Chọn Học sinh

 

  - Học sinh đăng nhập vào trang khảo sát bằng tài khoản trang lớp học trực tuyến lúc trước nhà trường đã cung cấp hoặc liên hệ với thầy(cô) GVCN để được cấp lại tài khoản

 

  - Chọn Khóa học, chọn Khảo sát chất lượng học sinh lớp 7

    + Lưu ý: Nếu chọn Khóa học nhưng không thấy mục Khảo sát chất lượng học sinh lớp 7 học sinh chọn mục Tất cả khóa học (nằm dưới cùng màn hình) để hệ thống hiện thị tất cả khóa học sau đó chọn tiếp mục Khảo sát chất lượng học sinh lớp 7

 

  - Chọn Đề khảo sát tổng hợp sau đó chọn Làm đề kiểm tra để bắt đầu làm bài khảo sát

 

 

  - Lưu ý học sinh khi làm bài khảo sát

    + Hệ thống sẽ hiển thị câu hỏi để học sinh làm. Khi trả lời xong, học sinh nhấn nút “Kế tiếp” để sang câu hỏi tiếp theo. 
    + Bên phải màn hình sẽ có danh sách các câu hỏi, học sinh có thể bấm vào từng câu hỏi để được chuyển tới câu hỏi đó. 
    + Phía dưới danh sách câu hỏi có thời gian còn lại của bài kiểm tra. Học sinh lưu ý canh thời gian để làm bài. 
    + Sau khi hoàn tất các câu hỏi, học sinh sẽ nhấn nút “Nộp bài”. Trong trường hợp hết thời gian làm bài hệ thống sẽ tự động nộp bài và lưu kết quả hiện tại của học sinh. 
    + Hệ thống sẽ ghi nhận lại hoạt động rời trang làm đề kiểm tra của học sinh. 


  - Học sinh nhấn nộp bài để hoàn thành bài khảo sát. Hoặc là bài sẽ tự động nộp khi thời gian kết thúc. 
  - Học sinh gặp trục trặc có thể làm lại bài khảo sát. Bài khảo sát sẽ có câu hỏi khác nhau do câu hỏi được chọn ngẫu nhiên. 
  - Kết quả của học sinh sẽ được ghi nhận ở lần làm bài cuối cùng

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

87