Thứ tư, 24/2/2021, 16:30
Lượt đọc: 907

Hoạt động dạy học trực tuyến, vệ sinh lớp học

Trong thời gian học sinh ngừng đến trường, thầy (cô) gv trường THCS Điện Biên tham gia lớp bồi dưỡng dạy học trên Internet, dạy học trực tuyến và công tác tổng vệ sinh các lớp học, phòng chức năng.

- Một số hình ảnh

  + Tập huấn công tác dạy học trên Internet với từng tổ bộ môn trong trường

 

  + Thầy (cô) dạy học trực tuyến theo Thời khóa biểu

 

  + Công tác tổng vệ sinh các phòng học, phòng chức năng trong trường

 

 

Tin cùng chuyên mục

86