Cổng thông tin điện tử trường Trung Học Cơ Sở Điện Biên

Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng

Trương Thu Khuyên
Trương Thu Khuyên

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Tiến Đức
Nguyễn Tiến Đức