Cổng thông tin điện tử trường Trung Học Cơ Sở Điện Biên
Thứ sáu, 12/11/2021, 18:13
Lượt đọc: 523

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở năm học 2021 - 2022

                                                                                                                        Biểu mẫu 09

 

  UBND QUẬN BÌNH THẠNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  ĐIỆN BIÊN                                

 

 


THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở

năm học 2021 - 2022

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyển sinh

Trường thực hiện theo KH Tuyển sinh và danh sách theo Quyết định phân tuyến của học sinh của UBND quận.

 

 

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dụcthực hiện

Trường thực hiện đồng thời Chương trình GD phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình GD phổ thông 2018) đối với lớp 6 và Chương trình GD phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình GD phổ thông 2006) đối với các lớp 7,8,9.

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ họctập của họcsinh

 

1. Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình

a)Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

b) Phối hợp với Hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;

c) Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;

d) Phối hợp với Hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học;

đ) Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

2. Yêu cầu về thái độ họctập của họcsinh

- Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường; kính trọng thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi;

- Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội, Đoàn; giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng.

- Không gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.

- Không sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép.

- Hành vi, ngôn ngữ, ứng xử của học sinh phải đúng mực, tôn trọng, lễ phép, thân thiện, bảo đảm tính văn hoá, phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Hoạt động trong giờ lên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp:

  • Dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục của cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  • Hoạt động ngoại khoá về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống, phát triển năng khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hoá, giáo dục môi trường; hoạt động từ thiện và các hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động.

  • Học để có nhận thức đúng đắn, có đầu đủ kỹ năng để thích ứng với đô thị thông minh và quá trình hội nhập quốc tế;
  • Học để làm con hiếu thảo, có trách nhiệm
  • Học để có nghề nghiêp hiệu quả.

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Tiếp tục học chương trình trung học phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp nghề.

 

 

 

    Bình Thạnh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        (đã ký)

 

 

                                                                   Phạm Thị Thủy