Cổng thông tin điện tử trường Trung Học Cơ Sở Điện Biên
Thứ ba, 30/11/2021, 22:16
Lượt đọc: 722

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2020-2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022. Chiều ngày 30/11/2021 tại Hội trường Trung học cơ sở Điện Biên đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có cô Phạm Thị Thủy – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Điện Biên, cô Đặng Thị Ánh Châu - Chủ tịch công đoàn trường THCS Điện Biên, các thầy cô trong Hội đồng trường, chị bộ, Ban chấp hành Công đoàn, ban Thanh tra nhân dân, thư ký hội đồng cùng với các giáo viên- công nhân viên nhà trường đang theo dõi trực tuyến.

Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 02 đại biểu: cô Phạm Thị Thủy – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Điện Biên, cô Đặng Thị Ánh Châu - chủ tịch công đoàn trường THCS Điện Biên.
Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm học 2020-201, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2020-2021, chương trình hoạt động năm học 2021-2022; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2020; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020-2021, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021-2022.
Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm học 2021-2022 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.
Cuối cùng cô Phạm Thị Thủy  đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của công chức, viên chức trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong đơn vị không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức giáo dục; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra…

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164